24/7

Tehnički pregled, registracija, homologacija i atesti.

Registraciju i tehnički pregled Vašeg vozila možete platiti:

  • Administrativnom zabranom
  • Čekovima građana
  • Platnom karticom (sa ili bez podele na rate)

Uz kompletnu registraciju vozila poklanjamo elektronsku kontrolu amortizera i šlepanje u lokalu (do 25 km).

Svakog ponedeljka vršimo i sledeće dodatne usluge:

  • Homologacija vozila iz uvoza
  • Atesti vozila svih vrsta (TNG, KPG, priključna, prepravke...)

Zakazivanje na telefon 035/441-410.